Pacienti nám poděkovali za dobrou práci

Nemocnice čáslav » Detail aktuality

 

Ve III. kvartále roku 2021 probíhal v Městské nemocnici Čáslav průzkum spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 75 hospitalizovaných a 40 ambulantních pacientů. V odpovědích nejvíce převládalo slovo důvěra v nemocnici, v lékaře a ve výbornou komunikaci s ošetřujícími sestrami. Z celkového počtu zúčastněných pacientů jich více jak polovina byla spokojena s organizací a rychlostí přijetí do nemocnice a velmi kladně také ohodnotila dostatečnou a srozumitelnou informovanost s postupy léčení. Prostředí na odděleních a v ambulancích nemocnice bylo čisté a příjemné.
 

Největší problémy pacienti vnímají v oblasti stravování. Dále by pak doporučovali klimatizaci v horkých letních dnech a zlepšení by také přivítali i v přehlednějším označování cest k jednotlivým ambulancím a oddělením, pro jejich lepší orientaci.

Velmi potěšující bylo, že 80 % respondentů vnímalo, že s nimi bylo jednáno s úctou a respektem.

Analýza výsledků dotazníkového šetření slouží jako podklad managementu pro vyhodnocení jednotlivých problémů, nastavení nových opatření a tím zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Pro vedení nemocnice je spokojenost pacientů důležitá, stejně jako kvalita poskytovaných zdravotních služeb. Víme, že v konečném důsledku má pozitivní nálada člověka významný vliv na jeho zdravotní stav a samotnou léčbu.

Děkujeme za ocenění naší dosavadní práce a budeme pracovat na neustálém zkvalitnění našich služeb.

 

   

 

 

 

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ