Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců nemocnice

Nemocnice čáslav » Detail aktuality

Hledáme možnosti, jak vytvořit podmínky pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců naší nemocnice. Jedním z prvních kroků je i setkání, které proběhlo 6.10.2021 s vedením města. Na tomto setkání pan starosta a místostarosta přivítal doc. PhDr. Viliama Knapa, Ph.D., MHA, MPH z lékařské Univerzity Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích. Účelem schůzky bylo jednání o možné spolupráci mezi čáslavskou nemocnicí a košickou univerzitou v oblasti personální a rozvojové. Další jednání, které by mohlo nastavit konkrétnější rámec spolupráce, proběhne v nejbližších týdnech na půdě košické fakulty. Mladí lékaři ze Slovenska by tak v budoucnu mohli posílit lékařský tým naší nemocnice. Schůzky se dále zúčastnil Ing. Ján Čerevik, Ph.D., EUR ING, DBA, LL.M. ze slovenské personální agentury STARSTAFF a za interim krizový tým Mgr. Radka Šušková a Ing. Peter Beck.
 

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ