Zákaz návštěv na lůžkových oddělení MN Čáslav

Nemocnice čáslav » Detail aktuality

 

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace jsme nuceni vyhlásit od pondělí 22.11.2021 zákaz návštěv!

Omezení zákazu návštěv se netýká:

 • návštěv nezletilých pacientů

 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností

 • návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

 • přítomnosti třetí osoby při porodu (za daných podmínek)

Případné návštěvy jsou možné pouze s povolením ošetřujícího lékaře. Při návštěvě pacientů dodržujte zakrytí dýchacích cest respirátorem třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu a dezinfekci rukou.

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže poskytovateli zdravotních služeb, že splňuje následující podmínky:

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   
 • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem, nebo
   
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
   
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

 

Zákaz je platný do odvolání.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ