ELNEC - Kurz paliativní péče

Nemocnice čáslav » Detail aktuality

 

Ve dnech 29.11.–1.12.2021 na našem Geriatrickém oddělení probíhal Kurz paliativní a hospicové péče. Kurzu se účastnili zaměstnanci tohoto oddělení napříč profesemi. Téma kurzu bylo náročné, ale přínosné pro nás, jako pečující, tak i pro naše současné i budoucí pacienty a jejich blízké. 

Kurz byl realizován ve spolupráci s Centrem paliativní péče a z 80% hrazen z dotace Středočeského kraje. 

ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) Core je intenzivní kurz paliativní péče, který svým obsahem respektuje multidisciplinární přístup nutný při realizaci péče o pacienty na konci života. Obsahem kurzu je nejen léčba bolesti a ostatních závažných symptomů spojených s těžkou nemocí, ale také etický, duchovní aspekt péče a nacvičování efektivní komunikace s pacienty, s rodinou i v rámci týmu. Kurz reflektuje fakt, že paliativní péče se dotýká stejnou měrou pacienta i jejich blízkých. Je koncipován v duchu „sestry sestrám“ a přednášející lektoři mají bohaté praktické zkušenosti s poskytováním paliativní a hospicové péče.

 

  

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ