Oddělení klinické biochemie

Nemocnice čáslav » Detail aktuality

 

Dalším oddělením naší nemocnice, jehož činnost bychom Vám rádi představili, je oddělení klinické biochemie (OKB).

Oddělení poskytuje služby v oblasti laboratorní medicíny nejen pro jednotlivá oddělení MN Čáslav, ale i pro praktické a odborné lékaře spádové oblasti. Dále také provádíme vyšetření na žádost pacienta jako placenou službu tzv. pro samoplátce.

Analýzou vzorků biologických matriálů se naše oddělení podílí na včasném zachycení objektivních známek nemoci, zhodnocení zdravotního stavu, stanovení diagnózy, určení prognózy, pozitivním ovlivnění procesu léčby a posouzení její účinnosti.

Pro provoz využíváme nejmodernější technologie a informační systémy.

V rámci nemocnice načítáme identifikační údaje pacienta včetně požadovaných vyšetření prostřednictvím elektronických žádanek, čímž se minimalizuje riziko chyby. Standardně zajišťujeme elektronický přenos výsledků do nemocničního informačního sytému a dále pro naše spolupracující lékaře.

OKB pracuje v režimu nepřetržitého provozu s přednostním zpracováním urgentních vzorků tzv. statimů.

Rychlostí a rozsahem prováděných vyšetření splňuje požadavky prakticky všech klientů dle jejich potřeb v požadované kvalitě.

Právě rychlost vyšetření je u biochemických parametrů důležitým kritériem spolehlivosti výsledků. Mnoho analytů je nestabilních a v čase dochází k poklesu/vzestupu hodnot nebo rozpadu elementů př. u vyšetření moči.

Pracoviště úspěšně absolvovalo dozorový audit R3 NASKL ČSL JEP, z.s., dokládající splnění všech organizačních, technických, personálních a kvalifikačních požadavků kladených na klinické laboratoře normou ČSN EN ISO 15189:2013. 

Sledujeme novinky v laboratorní diagnostice a na žádost klinických pracovníků zavádíme nové metody.

V současné době pracujeme na zavedení molekulárně biologické diagnostiky na našem oddělení.

 

  


    

 

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ