Aktuality

Nemocnice čáslav » Aktuality

Novorozenecké oddělení naší nemocnice

 Novorozenecké oddělení poskytuje komplexní specializovanou péči o donošené a lehce nezralé novorozence v plném rozsahu. Náš tým je profesionální a vždy připraven pomoci tam, kde je to pro novorozence a rodiče důležité. Provádíme bonding novorozence a je pro nás velmi důležité dbát na vytváření jedinečného vztahu mezi maminkou a jejím…

Geriatrické oddělení nemocnice Čáslav

 Naše geriatrické oddělení poskytuje následnou ústavní péči seniorům a pacientům se širokou škálou diagnóz.Péče je poskytována v rovině lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační.K hospitalizaci jsou přijímáni pacienti ve stabilizovaném stavu převážně z akutních lůžek naší nemocnice, kde ještě není možné propuštění do…

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců nemocnice

Hledáme možnosti, jak vytvořit podmínky pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců naší nemocnice. Jedním z prvních kroků je i setkání, které proběhlo 6.10.2021 s vedením města. Na tomto setkání pan starosta a místostarosta přivítal doc. PhDr. Viliama Knapa, Ph.D., MHA, MPH z lékařské Univerzity Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích. Účelem schůzky bylo…

Obnovení předporodních kurzů a cvičení pro těhotné

Vážené nastávající maminky,s radostí Vám oznamujeme, že se po covidové pauze opět obnovují předporodní kurzy a cvičení pro těhotné v naší nemocnici.Pokud máte zájem o předporodní kurzy, cvičení či plavání, přijďte za námi na krátkou informativní schůzkuve čtvrtek 7. října 2021 v 15:30 do čekárny gynekologické ambulance.Dále, od 16:00…

Pacienti nám poděkovali za dobrou práci

 Ve III. kvartále roku 2021 probíhal v Městské nemocnici Čáslav průzkum spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 75 hospitalizovaných a 40 ambulantních pacientů. V odpovědích nejvíce převládalo slovo důvěra v nemocnici, v lékaře a ve výbornou komunikaci s…

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ