Aktuality

Nemocnice čáslav » Aktuality

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů   Správce osobních údajů Městská nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav, IČ 00873764   Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Petra Mrkvičková E-mail:  poverenec@nemcaslav.cz   Proč zpracováváme Vaše osobní údaje? Osobní údaje Městská nemocnice Čáslav…

Modernizace zdravotnické techniky v nemocnici

Modernizace zdravotnické techniky Městská nemocnice Čáslav v návaznosti na úspěšné schválení žádosti o dotaci v rámci IROP modernizuje přístrojové vybavení, zdravotnické prostředky, technologie a další vybavení.  Kritériem pro schválení projektu je poskytování zdravotních služeb návazné péče minimálně ve čtyřech oborech  dle…

Nová primářka na oddělení ARO

 Čáslavské ARO vede nová primářka 1. ledna 2018 nastoupila do funkce primářky anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Petra Běhounková. „Atmosféra přátelské a rodinné nemocnice byla jedním z kritérií pro mé rozhodnutí“, komentuje paní primářka svůj krok. Současně děkujeme paní MUDr. Evženě Honců, pod jejímž vedením ARO pracovalo…

Upozornění pro těhotné

Upozornění pro těhotné V průběhu března a dubna nebude probíhat psychoprofylaxe s pí.Maternovou.Důvodem je její pracovní neschopnost. Děkujeme za pochopení 

Poděkování HTO a prim. MUDr. Drdové

Chtěli bychom touto formou vyjádřit veliké poděkování za aktivní, profesionální a velmi citlivý přístup všech sester a dalších pracovníků na Hematologicko-transfuzním oddělení v Čáslavi, konkrétně bychom chtěli poděkovat paní primářce MUDr. Marii Drdové. S velikou vděčností Jarmila Švábová s celou rodinou.

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ