Aktuality

Nemocnice čáslav » Aktuality

Vzpomínka na pana MUDr. Milana Klumpara

13. září 2016 nás zastihla smutná zpráva o náhlém úmrtí MUDr. Milana Klumpara, nar. 28. 11. 1950, který v letech 2007 - 2014 působil v MN Čáslav ve funkci primáře gynekologicko-porodnického oddělení. Děkujeme mu za jeho profesionalitu, přátelství a mnoho dobrého, které zůstane v našich vzpomínkách i srdcích. 

Cvičení pro těhotné

Těhotenské cvičení bude probíhat 9.8.2016 od 15.00 hod.

Nový ultrazvukový přístroj na interním oddělení

nejvyšší třídy (tzv. high end) od firmy Toshiba posunuje poskytovanou péči k vyšší kvalitě. Pro pacienty představuje snížení potřeby některých invazivních vyšetření díky vynikajícímu softwarovému vybavení a lepšímu zobrazení. Přístroj umožňuje kvalitnější vyšetření srdce (ECHO), cév a břišních orgánů. Kromě ambulantních pacientů je možné…

Informace pro těhotné

v době od 1. července do září 2016 bude odstávka bazénu. Kurz plavání pro těhotné bude  zahájen v měsíci říjnu. Přesné datum uvedeme  na našich webový ch stránkách.  Těšíme se na Vás opět na podzim.

Anketa spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vážená paní, vážený pane,velmi nám záleží na kvalitě poskytovaných služeb a Vaší spokojenosti. Připravili jsme anonymní dotazník, odpovědi pro nás budou cennou informací o Vašem vnímání péče, pocitech a především podnětem k dalšímu zlepšování.Anketu naleznete zde.Děkujeme.Vedení Městské nemocnice Čáslav

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ