Ambulance

Nemocnice čáslav » Ambulance

Příjmové ambulance navazující na obory lůžkových oddělení poskytují nepřetržitou akutní péči, zajišťují urgentní a plánované příjmy.

Specializovaná ambulantní péče je poskytována v oborech interních, chirurgických, gynekologických, pediatrických, fyzioterapeutických a vyšetření na radiodiagnostickém pracovišti. Moderně vybavené odborné ambulance nabízí komplexní a provázanou zdravotní péči, včetně preventivních programů, edukace a poradenství. Činnost specializovaných ambulancí dále zahrnuje spolupráci s praktickými lékaři, konziliární vyšetření hospitalizovaných pacientů na lůžkových odděleních a předoperační vyšetření.

V převážné většině odborných ambulancí je požadováno objednání pacienta v rámci nemocničního objednávkového systému. Objednání je možné telefonicky nebo osobně přímo v některých ambulancích či na recepci nemocnice.

Konkrétní informace o formě objednání poskytnou pracovnice recepce na telefonním čísle: 327 305 166.

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ