Kardiologická ambulance

Nemocnice čáslav » Ambulance » Interní ambulance » Kardiologická ambulance

Umístění: 2. patro v hlavní budově MN Čáslav

Telefonní číslo, kde je možné se objednat: 327 305 225

Druh péče: Ambulance zajišťuje péči a despenzarizaci pacientů s širokým spektrem kardiologických poruch, nejčastěji s ischemickou chorobou srdeční, po infarktu myokardu, srdečními arytmiemi, srdečními vadami a srdečním selháním, dále pacienty s hypertenzí.

Vyšetření:

  • Vyšetření lékařem kardiologem, měření krevního tlaku
  • EKG vyšetření
  • Ambulantní monitorace TK 24 hodin ( TK Holter)
  • Zátěžový test ( ergometrie )
  • ECHO (ultrazvuk srdce)
  • EKG Holterovská monitorace 1-7 denní ( o indikaci k vícedenní monitoraci je vhodná konzultace oš.lékaře s kardiologem )
  • Zapůjčení epizodního záznamníku pro pacienty s podezřením na srdeční arytmii v určitých indikacích - o indikaci rozhoduje lékař ambulance

Lékaři při zjištění odchylek doporučí další léčbu, úpravu životního stylu v rámci prevence, ambulantní sledování, v případě potřeby zajistí vyšetření na vyšším  pracovišti.

Na většinu vyšetření není potřeba speciální příprava.

Ke kardiologickému vyšetření je vhodné, aby měl pacient sebou dostupnou dokumentaci.

K zátěžovému testu je vhodná pevná obuv, sportovnější kalhoty, ručník. U některých pacientů je nutné vysazení některých léků, které užívají. Podrobněji je možno se o tom domluvit buď s indikujícím lékařem nebo s lékaři pracujícími v kardiologické ambulanci nebo na interním oddělení. 

Spolupracující klinické pracoviště, kam jsou pacienti odesíláni k event. podrobnějším vyšetřením.               Pražské  kardiologické kliniky, zejména II.Interní klinika VFN v Praze, Kardiologická klinika Pardubické nemocnice, Oblastní nemocnice Kolín, Chrudimská nemocnice.  

Do ambulance se pacienti objednávají na doporučení jejich praktického lékaře nebo jiného specialisty.        

Akutní vyšetření zajišťuje interní příjmová ambulance.   

 

 

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ