Lékaři

Ředitelka Městské nemocnice Čáslav vyhlašuje výběrové řízení na primáře/primářku oddělení anesteziologicko- resuscitačního

Primář/primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení

Kvalifikační požadavky:
       •        specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru vnitřní lékařství
       •        odborná praxe minimálně 10 let
       •        členství v ČLK a licence ČLK pro výkon primáře
       •        organizační a manažerské schopnosti
       •        morální a občanská bezúhonnost
       •        zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

 

 Nabízíme:

        velmi dobré platové hodnocení

        možnost dalšího profesního rozvoje

        zázemí ekonomicky stabilní organizace

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným profesním životopisem s údaji o dosavadním zaměstnání, ověřenými fotokopiemi dokladů o vzdělání a kvalifikaci, platným výpisem z rejstříku trestů a koncepcí činnosti anesteziologicko-resuscitačního oddělení zasílejte v obálce s označením ,,Výběrové řízení-primář/ka anesteziologicko-resuscitačního oddělení‘‘ nejpozději do 17.01.2022 na sekretariát Městské nemocnice ČÁSLAV, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav.


Výběrové řízení proběhne dne 25.01.2022 od 09.00 v zasedací místnosti ředitelny. Časový harmonogram bude kandidátům dodatečně upřesněn.

O výsledku výběrového řízení budou kandidáti vyrozuměni písemnou formou.


Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a dalších osobních materiálů dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen“GDPR“) o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou.

 

 

 

 

Lékaři pediatrie


Lékař pediatrického oddělení
 

Požadavky:

        odborná způsobilost - VŠ vzdělání

        specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru pediatrie

        občanská, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost

  

Nabízíme:

        motivační platové ohodnocení včetně náborového příspěvku

        osobní příplatek

        rizikové příplatky

        zvláštní příplatky – práce na operačních sálech

        příplatky za práci přesčas a směnný provoz

        mimořádné odměny

        zázemí příspěvkové organizace a stabilního zaměstnavatele

 


Zaměstnanecké benefity:

        získání městského bytu

        možnost zajištění dětské skupiny – školky

        týden dovolené navíc

        dotované závodní stravování

        výhodný mobilní tarif

  


Příspěvky z FKSP:

        na dovolenou pro zaměstnance

        tábory pro děti zaměstnanců

        MultiSport kartu

        finanční odměny k životnímu a pracovnímu výročí

        peněžní dary za dárcovství krve

        bezúročnou půjčku se splatností 5 let

        jednorázovou sociální pomoc

        příspěvek na očkování

        zajištění rehabilitací a masáží

        úhrada kongresů, konferencí a dalších vzdělávacích aktivit dle pracovního zařazení

        nadstandardní pokoj pro zaměstnance a rodinné příslušníky zdarma

        přednostní ošetření rodinných příslušníků


 

Lékaři interny 
 

Primář/ka interního oddělení

Předpoklady:

        VŠ vzdělání lékařského směru

        specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru vnitřní lékařství

        praxe v oboru podmínkou

        zdravotní způsobilost podle zákona č.95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

        licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře nebo doložení splnění podmínek pro její získání k termínu domluveného nástupu

        výborné organizační a komunikační schopnosti

        schopnost vést klíčové oddělení nemocnice s velkým prostorem pro jeho rozvoj a směřování, sestavení týmu, motivace spolupracovníků

 

       Práce na akreditovaném pracovišti. 

Lékaře v interních oborech

Předpoklady:

        odborná způsobilost – VŠ vzdělání

        specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru vnitřní lékařství

        občanská, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost

 

Nabízíme práci na akreditovaném pracovišti s možností dalšího vzdělávání. 

Lékaře před atestací 

Předpoklady:

        absolvent lékařské fakulty

        občanská, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost

 

Nabízíme práci na akreditovaném pracovišti s možností dalšího vzdělávánív oboru pod vedením odborného školitele a zkušených kolegů.

 


 

 

Lékaři chirurgie
 

Primář/ka chirurgického oddělení

Předpoklady:

        VŠ vzdělání lékařského směru

        specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru chirurgie

        praxe v oboru podmínkou

        zdravotní způsobilost podle zákona č.95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

        licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře nebo doložení splnění podmínek pro její získání k termínu domluveného nástupu

        výborné organizační a komunikační schopnosti

        schopnost vést klíčové oddělení nemocnice s velkým prostorem pro jeho rozvoj a směřování, sestavení týmu, motivace spolupracovníků

 

       Práce na akreditovaném pracovišti. 

Lékaře v chirurgických oborech L2/L3 

Předpoklady:

        odborná způsobilost – VŠ vzdělání

        specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru chirurgie

        občanská, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost

 

Nabízíme práci na akreditovaném pracovišti s možností dalšího vzdělávání.

 


 

Lékaře před atestací

Předpoklady:

        absolvent lékařské fakulty

        občanská, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost

 

Nabízíme práci na akreditovaném pracovišti s možností dalšího vzdělávání v oboru pod vedením odborného školitele a zkušených kolegů.

 


 

Lékaři gynekologicko-porodnického oddělení


 

Lékaře na oddělení gynekologicko-porodnické

Předpoklady:

        odborná způsobilost – VŠ vzdělání

        specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru gynekologie a porodnictví, popř. základní kmen v oboru

        občanská, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost

 


 

Lékaři – ostatní obory

 

Lékaře na kardiologickou ambulanci  

Předpoklady:

        odborná způsobilost – VŠ vzdělání

        specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru kardiologie

        občanská, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost

                                                                                                                                       


Pro tyto pozice nabízíme: 

 

        velmi dobré platové ohodnocení včetně možnosti náborového příspěvku a příspěvku za doporučení nového zaměstnance

        osobní příplatky

        rizikové příplatky (práce ve ztíženém pracovním prostředí)

        zvláštní příplatky – práce na operačních sálech, JIP

        příplatky za práci přesčas a směnný provoz

        zázemí stabilního zaměstnavatele

 

Zaměstnanecké benefity:

        ubytování

        možnost zajištění dětské skupiny (školky

        týden dovolené navíc

        dotované závodní stravování

        výhodný mobilní tarif


 

Příspěvky z FKSP:

        na dovolenou pro zaměstnance

        tábory pro děti zaměstnanců

        finanční odměny k životnímu a pracovnímu výročí

        peněžní dary za dárcovství krve

        bezúročnou půjčku se splatností 5 let

        jednorázovou sociální výpomoc

        příspěvek na očkování

        možnost zajištění rehabilitací a masáží

                                                                                                                             

 
  


U všech pozic požadujeme beztrestnost ve vztahu k vykonávané práci. 

Písemná přihláška musí obsahovat:

        stručný životopis s přehledem dosavadní praxe

        kopie dokladů o odborné a specializované způsobilosti a licence ČLK

        výpis z rejstříku trestů ne starším 3 měsíce

        lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání

 

Zasláním životopisu dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely náboru.

MN Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01  Čáslav  se zavazuje zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje  v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.   Vaše osobní údaje budou považovány za přísně důvěrné a použity pouze pro účely náboru v naší nemocnici.
Současně potvrzujete, že Vámi uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné.   


Pokud Vás některá z nabízených pozic zaujala, splňujte požadavky na kvalifikaci a máte chuť se k nám přidat, budeme rádi za Váš kontakt. Své dotazy prosím směřujte emailem, telefonicky popř. osobně:

 

Marcela Průchová  
Personalistka

_______________________________                                                                          

Městská nemocnice Čáslav
Tel:
     +420 327 305 123
Mob: 
+420 604 567 287
Email:
 marcela.pruchova@nemcaslav.cz

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ