Hospitalizace

Postup přijetí k plánované hospitalizaci

 • Administrativní část příjmu na dětském oddělení ve všední dny kdykoliv.
 • K hospitalizaci přichází dětský pacient se svým zákonným zástupcem.
 • Na lůžkovém oddělení seznámí pacienta zdravotní sestra s provozem oddělení, vyplní všechny potřebné dokumenty, pomůže uložit osobní věci, poskytne informace o možnosti úschovy cenných věcí. Doporučuje se nenosit větší finanční obnosy a cennosti.
 • Ošetřující lékař předá informace o postupu vyšetření a plánu léčby.
 • Při přijetí k hospitalizaci je předán informovaný souhlas s hospitalizací, který podepisuje do 18 let věku dítěte jeho zákonný zástupce.
 • V případě donesených léčiv a potravin je vhodné konzultovat jejich použití s lékařem.

 Co si vzít s sebou 

 • před plánovanou hospitalizací dítěte předchozí lékařské zprávy
 • léky, které dítě užívá
 • toaletní potřeby, přezůvky, pyžamo, oblíbené hračky či knížku
 • průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad evropského pojištění
 • dietní režim může být součástí léčebného režimu, proto není vhodné nosit dětem jídlo bez předchozí domluvy s ošetřujícím lékařem

Překlad do jiného zdravotnického zařízení

V případě změny zdravotního stavu vyžadující léčebnou péči, která není dostupná na daném oddělení

 • V případě zajištění nezbytného vyšetření nebo výkonu v jiném zařízení, které požadované vyšetření poskytuje
 • Na žádost pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

O všech změnách je pacient (zákonný zástupce) informován svým  ošetřujícím lékařem.

Hospitalizace

 • V úvodu hospitalizace stanoví ošetřující lékař individuální léčebný postup, návrhu léčby a další léčebné rehabilitační péče.
 • Lékař současně doporučí pacientovi (zákonnému zástupci) dodržování léčebného režimu, kterým je léčba podpořena.
 • Ošetřovatelskou péči a individuální plán ošetřovatelské péče zajišťuje tým zdravotních sester pod vedením staniční sestry.
 • Během hospitalizace má pacient (zákonný zástupce) právo na informace o svém zdravotním stavu, průběhu léčby a určených postupech.

Propuštění z hospitalizace

 • O termínu ukončení hospitalizace je pacient informován ošetřujícím lékařem.
 • Při ukončení hospitalizace lékař vystaví propouštěcí lékařskou zprávu, s kterou do tří dnů pacient navštíví svého praktického lékaře.
 • Pacient je poučen o domácím léčebném režimu, seznámen s termíny kontrolních vyšetření či dalších odborných vyšetřeních, doporučených ošetřujícím lékařem.
 • Pacient obdrží recepty, případně nezbytné léky na 3 dny.
 • V případě poskytnutých služeb nehrazených ze zdravotního pojištění výpis k úhradě.

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ