Hospitalizace

Přijetí k malému gynekologickému výkonu

 • Je nutné se předem objednat na telefonním čísle 327 305 226, 148 – staniční sestra Eva Maternová, v čase od 10:00 – 14:30 hod., pouze s doporučením registrujícího gynekologa.
 • K objednání je nutné znát typ výkonu (kyretáž, interrupce, plastika čípku apod.).
 • Při objednání se uvádí osobní údaje, včetně telefonického kontaktu, ZP, termín posledních menses.
 • Nástup do nemocnice v den výkonu v 6:30 hod., lačné (od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit), používané ranní léky vzít jen dle domluvy s lékařem nebo je-li nástup den před výkonem do 10:00 hod., tak pacientka nemusí být lačná.
 • V obou případech se pacientka hlásí u sestry ve službě na gynekologickém oddělení.
 • Na lůžkovém oddělení seznámí pacientku zdravotní sestra s provozem oddělení, vyplní všechny potřebné dokumenty, pomůže uložit osobní věci, poskytne informace o možnosti úschovy cenných věcí. Doporučuje se nenosit větší finanční obnosy, vkladní knížky, šperky a věci větší hodnoty.
 • Ošetřující lékař předá informace o postupu vyšetření, plánu léčby.
 • Při přijetí k hospitalizaci je předán informovaný souhlas s hospitalizací a informovaný souhlas ke konkrétnímu plánovanému výkonu.
 • Lékař vystaví při přijetí k hospitalizaci potvrzení o pracovní neschopnosti
 • V případě donesených léčiv a potravin je vhodné konzultovat jejich použití s lékařem.

Přijetí k velké gynekologické operaci

S doporučením svého lékaře (registrujícího gynekologa) je nutné se objednat do indikační ambulance prim. MUDr. Haralda Čadílka na telefonním čísle 327 305 166 v uvedené dny a časy: středa 13:00 – 16:00 hodin, pátek 9:00 – 12:00 hodin.

Co si vzít s sebou

 • předoperační vyšetření
 • osobní doklady ( občanský průkaz, karta pojištěnce )
 • léky, které užíváte v originálních obalech
 • přezůvky, noční košile, župan, ručník, hygienické potřeby
 • vložky, po gynekologických výkonech pacientky většinou slabě krvácí ( nenoste si tampony ) – lze zakoupit v nemocnici
 • nenoste větší obnos peněz, ani cennosti ( šperky )
 • na základě doporučení z indikační ambulance elastické punčochy k prevenci tromboembolické nemoci

Překlad do jiného zdravotnického zařízení

V případě změny zdravotního stavu vyžadující léčebnou péči, která není dostupná na daném oddělení

 • V případě zajištění nezbytného vyšetření nebo výkonu v jiném zařízení, které požadované vyšetření poskytuje
 • Na žádost pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

O všech změnách je pacient informován svým  ošetřujícím lékařem.

Hospitalizace

 • V úvodu hospitalizace stanoví ošetřující lékař individuální léčebný postup, včetně diagnostiky, konkrétních zdravotních výkonů a metod, návrhu léčby a další léčebné rehabilitační péče.
 • Lékař současně doporučí pacientce dodržování léčebného režimu, kterým je léčba podpořena.
 • Ošetřovatelskou péči a individuální plán ošetřovatelské péče zajišťuje tým zdravotních sester pod vedením staniční sestry.
 • Během hospitalizace má pacientka právo na informace o svém zdravotním stavu, průběhu léčby a určených postupech.

Propuštění z hospitalizace

 • O termínu ukončení hospitalizace je pacient informován ošetřujícím lékařem.
 • Při ukončení hospitalizace lékař vystaví propouštěcí lékařskou zprávu, s kterou do tří dnů pacient navštíví svého praktického lékaře.
 • Pacient je poučen o domácím léčebném režimu, seznámen s termíny kontrolních vyšetření či dalších odborných vyšetřeních, doporučených ošetřujícím lékařem.
 • Pacient obdrží recepty, případně nezbytné léky na 3 dny.
 • V případě poskytnutých služeb nehrazených ze zdravotního pojištění výpis k úhradě.

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ