Interní oddělení

Nemocnice čáslav » Oddělení » Interní oddělení


Omezení provozu interního oddělení MN Čáslav:
 

od 1.9.2021 je z personálních důvodů dočasně pozastavena lůžková péče na interním oddělení. 

Bližší informace k fungování ambulantního provozu interního oddělení naleznete v sekci Aktualit na tomto webu.

______________________________________________________________________

Primář:

 
 
Kontakt:+420 327 305 152 (sekretariát)
 interna@nemcaslav.cz
 

Druh péče: Lůžková a ambulantní část poskytuje prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění vnitřních orgánů v oborech všeobecné interní medicíny, kardiologie, gastroenterologie, diabetologie, revmatologie a angiologie ve spolupráci s dalšími medicínskými obory a využitím vyšetřovacích metod jako je CT, rdg, monografie a laboratorních vyšetření.  

Jednotka intenzívní péče:

Vedoucí lékař: 
Staniční sestra: 
Kontakt:+420 327 305 144 (284)

JIP interního oddělení je vybavena moderními přístroji obnovujícími životní funkce, tj. defibrilátorem, plicním ventilátorem. Samozřejmostí je komunikační systém a klimatizace. Zajišťuje péči o pacienty v ohrožení života s poruchami metabolickými, srdečními, respiračními a dalšími interními akutními stavy, kterým je nutné zabezpečit zvýšený dohled komplexním monitorovacím systémem životních funkcí.

Intermediární péče:
K hospitalizaci jsou přijímáni pacienti z JIP a další, jejich zdravotní stav je nutné dále sledovat, ale není nutný pobyt na JIP. Bezdrátový monitorovací systém EKG představuje pro pacienta komfort během hospitalizace, kdy nemusí být upoután na lůžko.

Standardní lůžková část:

Staniční sestra:  
Kontakt:+420 327 305 128

K hospitalizaci jsou přijímáni pacienti s chronickými a akutními nemocemi, zhoršením zdravotního stavu, z důvodu určení diagnózy a jejichž stav není možné řešit ambulantně. Komplexní péče je poskytována pacientům s nemocemi trávícího ústrojí, pohybového aparátu, ledvin, nádorovým onemocněním, diabetem, neurologickými, metabolickými poruchami a dalšími.

Oddělení nabízí dva nadstandardní pokoje. V případě zájmu je vhodné domluvit se staniční sestrou předem.

Charakteristika: Cíl a přínos pro pacienty definuje primář 

Vnitřní lékařství čili interna / zvaná též „královna mediciny“/se v posledních desetiletích změnila. Základem oboru však zůstává pečlivá anamnesa a fysikální vyšetření pacienta.

Novou skutečností jsou moderní přístroje a laboratorní metody schopné téměř všeho – kromě rozvahy zkušeného a vzdělaného lékaře.A ta je pro osud pacienta v našem oboru zásadní. Dalším trendem je vznik a rozvoj tzv. orgánových specializací – např. kardiologie, angiologie, hematologie, pneumologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie atd., jejichž přínos je ve velmi podrobném vyšetření určité části lidského organismu – ta ale může pracovat jen ve spolupráci s jeho dalšími částmi. Asi jako hudebník je součástí orchestru, který hraje společnou skladbu.
Populace stárne, přibývá seniorů a jejich  stonání a léčení je odlišné od toho, co jsme znali dříve.
Snažíme se na toto vše reagovat, abychom na našem interním oddělení zajistili péči o pacienty komplexně. A pokud bychom již někdy nemohli pomoci, abychom alespoň neuškodili, což bylo vždy hlavní medicínskou zásadou.

 

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ