Hospitalizace

Postup přijetí k plánované hospitalizaci

 • Administrativní část příjmu na příjmové interní ambulanci v době od 7:30 – 8:30 hod.
 • Na lůžkovém oddělení seznámí pacienta zdravotní sestra s provozem oddělení, vyplní všechny potřebné dokumenty, pomůže uložit osobní věci, poskytne informace o možnosti úschovy cenných věcí. Doporučuje se nenosit větší finanční obnosy, vkladní knížky, šperky a věci větší hodnoty.
 • Ošetřující lékař předá informace o postupu vyšetření, plánu léčby.
 • Při přijetí k hospitalizaci je předán informovaný souhlas s hospitalizací a informovaný souhlas ke konkrétnímu plánovanému výkonu.
 • Lékař vystaví při přijetí k hospitalizaci potvrzení o pracovní neschopnosti
 • V případě donesených léčiv a potravin je vhodné konzultovat jejich použití s lékařem.

Co si vzít s sebou

 • léky, které běžně užíváte
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad evropského pojištění
 • hygienické potřeby
 • pyžamo, župan, domácí obuv, ručník, kapesníky atd.
 • používané kompenzační pomůcky, brýle apod.
 • nezbytně nutnou finanční hotovost

Překlad do jiného zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb

 • V případě změny zdravotního stavu vyžadující léčebnou péči, která není dostupná na daném oddělení
 • V případě zajištění nezbytného vyšetření nebo výkonu v jiném zařízení, které požadované vyšetření poskytuje
 • Na žádost pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

O všech změnách je pacient informován svým  ošetřujícím lékařem.

Hospitalizace

 • V úvodu hospitalizace stanoví ošetřující lékař individuální léčebný postup, včetně diagnostiky, konkrétních zdravotních výkonů a metod, návrhu léčby a další léčebné rehabilitační péče.
 • Lékař současně doporučí pacientovi dodržování léčebného režimu, kterým je léčba podpořena.
 • Ošetřovatelskou péči a individuální plán ošetřovatelské péče zajišťuje tým zdravotních sester pod vedením staniční sestry.
 • Během hospitalizace má pacient právo na informace o svém zdravotním stavu, průběhu léčby a určených postupech.

Propuštění z hospitalizace

 

 • O termínu ukončení hospitalizace je pacient informován ošetřujícím lékařem.
 • Při ukončení hospitalizace lékař vystaví propouštěcí lékařskou zprávu, s kterou do tří dnů pacient navštíví svého praktického lékaře.
 • Pacient je poučen o domácím léčebném režimu, seznámen s termíny kontrolních vyšetření či dalších odborných vyšetřeních, doporučených ošetřujícím lékařem.
 • Pacient obdrží recepty, případně nezbytné léky na 3 dny.
 • V případě poskytnutých služeb nehrazených ze zdravotního pojištění výpis k úhradě.Konec formuláře

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ