Sociální lůžka

Nemocnice čáslav » Oddělení » Sociální lůžka

Městská nemocnice Čáslav poskytuje sociální službu dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Druh: Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři

Věková struktura:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Služba je poskytována osobám po ukončení zdravotní hospitalizace, jejichž soběstačnost je nedostatečná a z objektivních důvodů není zajištěna jiná péče a pomoc.

Sociální služba je poskytována uživatelům do doby, než jim je zabezpečena pomoc druhou osobou, zajištěno poskytování terénních služeb nebo poskytována služba v zařízení sociální služby.

Úhrada za poskytované služby: V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., dle § 18, odst. 2)

jsou stanoveny ceny takto:

·        za úkony včetně provozních nákladů souvisejících s ubytováním celkem 210,-Kč/denně

·        za celodenní stravu celkem 160,-Kč, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy

Úhrada od uživatele za jeden den činí celkem 370,-Kč.

Péče je podle individuálních potřeb uživatele hrazena z přiznaného příspěvku na péči, podle stupně závislosti. Podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách náleží tento příspěvek v plné výši zařízení.

Kritéria pro nepřijetí (podle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

 

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • z důvodu akutní infekční nemoci,
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. agresivní chování, obtěžování uživatelů na pokojích)
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • pokud byla zájemci o službu vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušení povinností vyplývajících 

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ