Veřejná sbírka

Nemocnice čáslav » Veřejná sbírka

 

Vyhlášení

 

Veřejné sbírky na pořízení CT přístroje

 do Městské nemocnice Čáslav - „Podpořme naši nemocnici“

 

 

Vážení občané,

 

naším zájmem je poskytování zdravotní péče na moderní úrovni. V současné době je pro naplnění tohoto cíle, zajištění nejvyšší kvality vyšetření a následné diagnostiky, nezastupitelný CT přístroj.

 

V roce 2010 bylo vybudováno v Městské nemocnici v Čáslavi CT pracoviště vybavené přístrojem výpočetní tomografie AQUILION 32 firmy Toshiba. CT přístroj má velký význam pro vyšetření akutních případů, díky přesnému a rychlému zobrazení je nenahraditelný pro diagnostiku širokého spektra chorob.

 

Vyšetření je zajištěno 24 hodin každý den. Na CT přístroji bylo dosud vyšetřeno přes 25 tisíc pacientů. Předpokládáme, že počet vyšetřených pacientů bude přesahovat 3 tisíce za rok.

 

Stávající CT přístroj je na konci své životnosti a jeho udržení v plném provozu přináší zvýšené náklady a provozní komplikace. Město Čáslav jako zřizovatel městské nemocnice rozhodlo o uvolnění finančních prostředků z městského rozpočtu na pořízení nového CT přístroje, jehož pořizovací cena se pohybuje kolem 12 miliónů korun. Toto rozhodnutí je potvzením skutečnosti, že poskytování kvalitní a dostupné péče občanům čáslavského regionu je pro město prioritou.

 

Krajský úřad Středočeského kraje schválil 29. 4. 2019 veřejnou sbírku na pořízení CT přístroje.

Občané, fyzické i právnické osoby, mohou finanční prostředky poskytnout:

  • na sbírkový bankovní účet: 115-9685860257/0100

  • v hotovosti do pokladny MN Čáslav  

Pořízení nového CT přístroje není závislé na výnosu této sbírky, poskytnutí příspěvku je však významným projevem solidarity a sounáležitosti nás občanů města Čáslavi a celého mikroregionu Čáslavsko a podporou Městské nemocnice Čáslav, zdravotnického zařízení, které v letošním roce oslaví 125 let své existence. Velmi nám záleží na jeho zachování a rozvoji ve prospěch občanů našeho regionu.

 

Sbírka probíhá v období od 1. 5. 2019 do 30. 8. 2019. Uvedený termín ukončení může být vzhledem k rychlejší realizaci nákupu přístroje zkrácen.

 

Průběžné informace o stavu účtu budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách nemocnice – www Poskytnutý dar je možno uplatnit pro odpočet ze základu daně z příjmu právnických a fyzických osob.

 

Pokud máte dotaz,  jsme Vám k dispozici na e-mailové adrese: verejnasbirka@nemcaslav.cz

 

Za poskytnutý dar - Váš příspěvek na pořízení CT přístroje, děkujeme a Vašeho projevu sounáležitosti si velice vážíme.


MUDr. Martin Novák                                JUDr. Vlastislav Málek                     MUDr. Michaela Mandáková

ředitel MN Čáslav                                             starosta města                       radní pro zdravotnictví a soc. služby

nemcaslav.cz

 

Název souboru Přípona Velikost
Formulář Identifikační údaje k potvrzení o přijetí daru .doc 27.00 kB
Potvrzení o poskytnutí daru .doc 28.50 kB
Darovací smlouva práv. a fyz. osoby podnikající .doc 33.50 kB
Darovací smlouva fyzické osoby .doc 32.50 kB
Informace ke snížení základu daně z příjmu právnických a fyzických osob .pdf 99.48 kB

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ