DŮLEŽITÉ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU (SARS-CoV-2) ZPŮSOBUJÍCÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Onemocnění koronavirem je možné předpokládat u osob, které kromě klinických příznaků splňují také epidemiologická kritéria.

KLINICKÉ PŘÍZNAKY: horečka, kašel, dušnost a dýchací obtíže.
EPIDEMIOLOGICKÁ KRITÉRIA: pobyt v ohnisku nákazy v dané oblasti nebo přímý kontakt s osobou, u které byla potvrzena nákaza koronavirem (a to max. 14 dní před projevením příznaků)
INKUBAČNÍ DOBA: 2 až 14 dnů

Pokud splňujete příznaky a kritéria, zůstaňte doma, nechoďte do nemocnice ani do jiného zdravotnického zařízení (není-li to zcela nutné) a volejte: Krajskou hygienickou stanici ZDE nebo 155, případně 112.

 

    

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ